PLAN EDUKACYJNY

Stawiamy na scieżkę Budzących się szkół:

  • Od kultury błędu do kultury rozwijania potencjału
  • Od kultury nauczania do kultury uczenia się
  • Od dyscypliny do odpowiedzialności
  • Od szkoły transmisyjnej do szkoły rozwijającej autonomię, kreatywność i innowacyjne myślenie uczniów
  • Od współzawodnictwa i rywalizacji do szkoły uczącej szacunku i współpracy

W 2018 zapraszamy dzieci do klas 1-3.

Od 2019 urochomione zostaną klasy 4-8.

UCZENIE SIĘ

Indywidualne i odpowiedzialne

Dziecko jest samo odpowiedzialne za swoją eduację. Ustala plan pracy z nauczycielem\tutorem, ustala czego będzie się uczyć, jak to osiągnie i jak sprawdzi, że to osiągnęło. Nauczyciel jest ważnym dorosłym pełniącym rolę mentora. Jest po to by towarzyszyć, wspólnie ustalać cele i zadawać otwierające pytania, pomagające w osiąganiu założonych celów, jak coach. 

Kiedy to dziecko ustala sobie kryteria zgodnie z którymi wykona jakąś pracę czy zadanie, a następnie to zweryfikuje,wspiera w sobie motywację wewnętrzną.

Motywacja wewnętrzna

Bez ocen

 

Nauczyciel towarzyszy i wspiera w nauce, nie ocenia, nie krytykuje, nie kontroluje. To nie nauczyciel jest sędzią decydującym czy dana praca została wykonana w sposób dobry lub zły, ponieważ taki rodzaj oceniania sprawia, że robimy coś dla kogoś, dla oceny, a nie dla siebie i zgodnie w własnymi kryteriami.  

1. Co poszło dobrze?

2. Co można zrobić lepiej?

3. Co się nie sprawdziło?

4. Jakie działania możesz podjąć?

Informacja zwrotna

Uczenie przez doświadczenie i działanie

W ramach nauki skonstruujemy domek na drzewie, ale najpierw obliczymy, ile materiału będzie na potrzebne, ile to będzie kosztowało, a potem zasadzimy obok domku własne pomidory.

 

Przyjemność odkrywania świata

Zanurzenie w języku angielskim

Codzienność po angielsku dzięki ciągłemu kontaktowi i obecności wolontariuszy - native speakerów z różnych krajów. Uczniowie naturalnie zaczynają się porozumiewać w języku angielskim na co dzień, nie boją się mówić, a język staje się dla nich naturalny.

Skuteczność

WSPÓŁPRACA

Komunikacja

Otwarte komunikaty, o mnie, nastawione na czytelny feedback, pozbawione subiektywnej oceny. 

Współpraca i rozwój

Inteligencja emocjonalna

Mówimy o uczuciach, akceptujemy każde uczucie, szukamy potrzeb i sposobu ich realizowania, uczmy się self-reg. 

Poczucie własnej wartości

Współpraca w grupie

Środowisko, w którym panuje zasada win-win ( wygrany-wygrany), gdzie błąd jest widziany, jako zasób, a nie przeszkoda do dalszego działania. Uczymy rozwiązywania problemów metodą mikrokręgów, prowadzimy zajęcia treningu umiejętności społecznych.

Świadomość zmian

Relacje

Klasa jest po to, aby uczyć się, rozwijać zainteresowania, pomagać sobie i wspierać się. Klasa jest przyjazną społecznością, w której wszyscy są równie ważni. Panuje ciekawość i otwartość na drugiego człowieka, akceptacja, swoboda wyrażania swoich opinii, dzielenia się ważnymi uczuciami.

Działaj skutecznie

KOMPETENCJE

Kreatywność

We wszystkich naszych działaniach szukamy niebanalnych rozwiązań. Dążymy do tego, aby na każdych zajęciach nasi uczniowie mogli wykazać się własnymi pomysłami i koncepcjami rozwiązań. Ogromną wagę przywiązujemy do kontaktu z dziedzinami artystycznymi. Wiemy, że obcowanie ze sztuką sprzyja rozwijaniu kreatywnego myślenia. 

Innowacyjnie

Krytyczne myślenie

Krytyczne myślenie prowadzące do poszukiwania, weryfikacji źródeł, inspirujące do tworzenia i budowania poczucia wartości w każdym.

Prawda

Kompetencje logiczno- analityczne

Wykorzystamy wiedzę o neurodydaktyce. 

Logicznie i życiowo

Umiejętność uczenia się i rozwiązywania problemów 

Najpierw nauczymy dzieci technik efektywnej nauki i myślenia wizualnego. Potem pracować będziemy metodami burzy mózgów, mapy własnych kompetenecji, myśli i celów.

Skutecznie

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty postrzegamy jako kształcenie uważności, umiejętności refleksji i poznania samego siebie poprzez obserwację świata. Rozwój wspomagamy mapami kompetencji i treningiem uważności.

Odkryj siebie

Szczęście z natury 

Wzorem szkół skandynawskich, uważamy, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Pozwalamy dzieciom bawić się w błocie, szaleć i dokazywać. Dzięki aktywności fizycznej sprawiamy, że szare komórki pracują sprawniej,  a kontakt z naturą wspiera rozwój emocjonalny i poczucie szczęścia. Raz w tygodniu więc zajęcia będziemy realizować w terenie. 

Ładujemy baterie

Plan dnia

8:00 – 9:00 Czas swobodnej zabawy, śniadanie, integracja, dosypianie

9:00 – 9:30 Czytanie i II śniadanie

         9: 30 – 10:00 Krąg powitalny i lekcja ciszy (Start zajęć), tutoring

10:00 – 12:30 Zajęcia programowe w blokach tematycznych, w formie warsztatowej

12:30-13:00 Wybiegówka na świeżym powietrzu

13:00-14:00 Obiad, sjesta i kreatywna nuda, planszówki, zabawy swobodne

14:00 -15:00 Zajęcia Rozwojowe: jak się dobrze uczyć, mindfullness, warsztaty kreatywności, Design Thinking

          15:00 – 15:30 Tutoring, krąg zamykający dzień 

 15:30 – 16:00 Podwieczorek

16:00 – 17:00 Warsztaty dodatkowe, swobodna zabawa, planszówki, wybiegówka, czytanie 

WIADOMOŚĆ